กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Pins Collection

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Pins
~ Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry ~
แฮรี่พอตเตอร์เข็มกลัด ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

– Harry potter Badge Pin: Hogwarts School
– Harry potter Badge Pin: Gryffindor
– Harry potter Badge Pin: Slytherin
– Harry potter Badge Pin: Hufflepuff
– Harry potter Badge Pin: Ravenclaw

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Pins Collection

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Badge Pins Collection
~ Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry Pins ~
กาชาปองแฮรี่พอตเตอร์เข็มกลัดหมุด ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Badge Pins Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเข็มกลัดหมุด Harry potter Badge Pins: Hogwarts School
– กาชาปองเข็มกลัดหมุด Harry potter Badge Pins: Gryffindor
– กาชาปองเข็มกลัดหมุด Harry potter Badge Pins: Slytherin
– กาชาปองเข็มกลัดหมุด Harry potter Badge Pins: Hufflepuff
– กาชาปองเข็มกลัดหมุด Harry potter Badge Pins: Ravenclaw

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Pins Collection

กาชาปอง Harry potter Hogwarts School Pins Collection