กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule 20 cm.

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule
มาชินก้า แซด แคปซูล ครบเซ็ท 3 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7 cm. / 20 cm. (Bandai)

– Integrate Mazinger Z: Interior Frame
– Integrate Mazinger Z: Outer Body
– Integrate Mazinger Z: Hover Pileder

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule 20 cm.

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule
กาชาปองมาชินก้า แซด แคปซูล ครบเซ็ท 3 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7 cm. / Integrate 20 cm. (Bandai)

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมาชินก้า แซด Integrate Model Mazinger Z: Interior Frame Capsule
– กาชาปองมาชินก้า แซด Integrate Model Mazinger Z: Outer Body Capsule
– กาชาปองมาชินก้า แซด Integrate Model Mazinger Z: Hover Pileder Capsule

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Capsule

ภาพตัวอย่าง