กาชาปอง IT Pennywise Collection Chapter 2 เพนนี่ไวซ์

กาชาปอง IT Pennywise Collection Ch.2
อิท เพนนี่ไวซ์ ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-12 cm. (Takara Tomy Arts)

– IT COLLECTION: Pennywise
– IT COLLECTION: True Form
– IT COLLECTION: Evil Face
– IT COLLECTION: IT the END

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง IT Pennywise Collection Chapter 2 เพนนี่ไวซ์

กาชาปอง IT PENNYWISE COLLECTION Chapter 2 Figure
กาชาปอง อิท เพนนี่ไวซ์โผล่จากนรก ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-12 cm. (Takara Tomy Arts) / วัสดุ: PVC, Nylon

กาชาปอง IT Pennywise Collection Chapter 2 เพนนี่ไวซ์จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองอิท เพนนี่ไวซ์ IT PENNYWISE COLLECTION: Pennywise
– กาชาปองอิท เพนนี่ไวซ์ IT PENNYWISE COLLECTION: True Form
– กาชาปองอิท เพนนี่ไวซ์ IT PENNYWISE COLLECTION: Evil Face
– กาชาปองอิท เพนนี่ไวซ์ IT PENNYWISE COLLECTION: IT the END

กาชาปอง IT Pennywise Collection Chapter 2 เพนนี่ไวซ์