กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 07 Stone Ocean

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 07
โจโจ้ สมุทรศิลา ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (ฺBandai)

– Stone Ocean: Jolyne Cujoh
– Stone Ocean: Narc Anastasia
– Stone Ocean: Enrico Pucci
– Stone Ocean: Emporio Alniño
– Stone Ocean: Weather Report

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 07 Stone Ocean

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 06 Stone Ocean
กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษสมุทรศิลา ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5 cm. (ฺBandai) / วัสดุ: PVC, MABS

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 07 Stone Ocean จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Stone Ocean: Jolyne Cujoh
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Stone Ocean: Narciso Anasui (Narc Anastasia)
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Stone Ocean: Enrico Pucci
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Stone Ocean: Emporio Alniño
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Stone Ocean: Weather Report

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure 07 Stone Ocean