กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling Collection

ส่งฟรี ลทบ.

1,000 ฿

กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling
ปูรถถังติดปืนกล 4 แบบพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ท)
ขนาด: ประมาณ 9.5 cm. (Toys Cabin)

– Kani Sensha: Amber Red
– Kani Sensha: Burn Red
– Kani Sensha: Dark Green
– Kani Sensha: Army Green

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling Collection

กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling Collection
กาชาปองปูรถถังติดปืนกล 4 แบบพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ท)
ขนาด: ประมาณ 9.5 cm. (Toys Cabin) / วัสดุ: PVC, ABS

กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองปูรถถัง Crab Tank Gatling: Amber Red
– กาชาปองปูรถถัง Crab Tank Gatling: Burn Red
– กาชาปองปูรถถัง Crab Tank Gatling: Dark Green
– กาชาปองปูรถถัง Crab Tank Gatling: Army Green

กาชาปอง Kani Sensha Crab Tank Gatling Collection

ภาพตัวอย่าง