กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2 คินนิคุแมนกราบ

ส่งฟรี ลทบ.

1,380 ฿

สภาพสินค้า
 
9 out of 10
สภาพกล่อง
 
2 out of 10

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2
คินนิคุแมนกราบคารวะครบเซ็ท 10 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-4.5 cm. (Kitan Club)

– Kinnikuman Prostrate: Kinnikuman
– Kinnikuman Prostrate: Asuraman
– Kinnikuman Prostrate: Sunshine
– Kinnikuman Prostrate: Stereo Cassette King
– Kinnikuman Prostrate: Atlantis
– Kinnikuman Prostrate: Kazuo Nakano
– Kinnikuman Prostrate: Buffaloman **
– Kinnikuman Prostrate: Geronimo **
– Kinnikuman Prostrate: Makumoten **
– Kinnikuman Prostrate: Puripuriman (Secret) **

Product Description

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2 คินนิคุแมนกราบ

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
2 out of 10
ไม่มีกล่อง / ไม่มีบรรจุภัณฑ์

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2
คินนิคุแมนกราบคารวะครบเซ็ท 10 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-4.5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2 คินนิคุแมนกราบจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Kinnikuman
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Asuraman
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Sunshine
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Stereo Cassette King
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Atlantis
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Kazuo Nakano
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Buffaloman **
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Geronimo **
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Makumoten **
– กาชาปองคินนิคุแมนกราบ Kinnikuman Prostrate v.2: Puripuriman (Secret) **

Note:
** Buffaloman, Geronimo, Makumoten, Puripuriman มีคราบสนิมและรอยเลอะ **

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2 คินนิคุแมนกราบ

ภาพเพิ่มเติม

กาชาปอง Kinnikuman Prostrate Strap v.2 คินนิคุแมนกราบ