กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection

กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection
มินเนี่ยนเครื่องแบบ สจ๊วต แอร์ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 5.5-7.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– Minions Air Costume: Kevin
– Minions Air Costume: Stuart
– Minions Air Costume: Bob
– Minions Air Costume: Bob (Peanut)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection

กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection
กาชาปองมินเนี่ยนเครื่องแบบ สจ๊วต แอร์โฮสเตส ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 5.5-7.5 cm. (Takara Tomy Arts) / วัสดุ: PVC, ABS

กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมินเนี่ยนเครื่องแบบ Minions Air Costume: Kevin
– กาชาปองมินเนี่ยนเครื่องแบบ Minions Air Costume: Stuart
– กาชาปองมินเนี่ยนเครื่องแบบ Minions Air Costume: Bob
– กาชาปองมินเนี่ยนเครื่องแบบ Minions Air Costume: Bob (Peanut)

Note:
** อาจมีรอยสีเลอะไม่เรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต **

กาชาปอง Minions Air Costume Figure Collection