กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot มูมินเดินขบวน

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot
เหล่ามูมินเดินขบวน ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– Moomin Parade Figure: Moominpappa
– Moomin Parade Figure: Moominmamma
– Moomin Parade Figure: Moomintroll
– Moomin Parade Figure: Snorkmaiden
– Moomin Parade Figure: Snufkin
– Moomin Parade Figure: Sniff

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot มูมินเดินขบวน

กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot
เหล่ามูมินเดินขบวน ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot มูมินเดินขบวนจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Moominpappa (มูมินปาป้า)
– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Moominmamma (มูมินมาม่า)
– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Moomintroll (มูมิน)
– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Snorkmaiden (สน็อคไมเดน)
– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Snufkin (สนัฟกิน)
– กาชาปองมูมินเดินขบวน Moomin March Figure: Sniff (สนิฟ)

กาชาปอง Moomin Parade Figure Mascot มูมินเดินขบวน

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง