กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection
แมวดำหลายอิริยาบถ ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.2 cm. (Tarlin)

– Black Cat: Stretched yawn x Black
– Black Cat: Stretched yawn x White Beard
– Black Cat: Sitting x Black
– Black Cat: Sitting x white Chin
– Black Cat: Sitting yawn x Black
– Black Cat: Sitting yawn x White Chest
– Black Cat: Looking up x Black
– Black Cat: Looking up x White Socks

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection

กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection
กาชาปองแมวดำ หลายอิริยาบถ ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.2 cm. (Tarlin) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Stretched yawn x Black
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Stretched yawn x White Beard
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Sitting x Black
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Sitting x white Chin
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Sitting yawn x Black
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Sitting yawn x White Chest
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Looking up x Black
– กาชาปองแมวดำ My Black Cat mini Figure: Looking up x White Socks

กาชาปอง My Black Cat mini Figure Collection