กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection

ส่งฟรี EMS

1,550 ฿

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure
น้องแมวมิวเซียม ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
Cat 3.5-5.5 cm, Frame 3.5×5 cm (Bandai)

– Cat Museum: Mona Lisa
– Cat Museum: Girl with a Pearl Earring
– Cat Museum: The Scream
– Cat Museum: Nyaraku (Sharaku)
– Cat Museum: Birth of Venus

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection
กาชาปองน้องแมวมิวเซียม ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: Cat 3.5-5.5 cm, Frame 3.5×5 cm (Bandai)

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองน้องแมวมิวเซียม Nyanko Cat Museum: Mona Lisa
– กาชาปองน้องแมวมิวเซียม Nyanko Cat Museum: Girl with a Pearl Earring
– กาชาปองน้องแมวมิวเซียม Nyanko Cat Museum: The Scream
– กาชาปองน้องแมวมิวเซียม Nyanko Cat Museum: Nyaraku (Sharaku)
– กาชาปองน้องแมวมิวเซียม Nyanko Cat Museum: Birth of Venus

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection

กาชาปอง Nyanko Cat Museum Figure Collection