กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground เหล่านากท่อผู้น่ารัก

ส่งฟรี ลทบ.

1,280 ฿

กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground
เหล่านากท่อ ครบเซ็ท 8 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: นากประมาณ 2.5 cm. (ShineG)

– Otter & Straight Pipe (Green)
– Otter & T Pipe (Green)
– Otter & Elbow Pipe (Green)
– Otter & L Pipe (Green)
– Otter & Straight Pipe (Clear)
– Otter & T Pipe (Clear)
– Otter & Elbow Pipe (Clear)
– Otter & L Pipe (Clear)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground เหล่านากท่อผู้น่ารัก

กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground
เหล่านากท่อ ครบเซ็ท 8 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: นากประมาณ 2.5 cm. (ShineG)

กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground เหล่านากท่อจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + Straight Pipe (Green)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + T Pipe (Green)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + Elbow Pipe (Green)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + L Pipe (Green)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + Straight Pipe (Clear)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + T Pipe (Clear)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + Elbow Pipe (Clear)
– กาชาปองนากท่อ Otter Pipe Playground: Otter + L Pipe (Clear)

กาชาปอง Otter PVC Pipe Playground เหล่านากท่อ

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง