กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip Collection (S4)

ส่งฟรี ลทบ.

450 ฿

กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip
เครื่องใช้และปลั๊กไฟ 4 แบบพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ท)*
ขนาด: ประมาณ 4.4 cm. (Epoch) – Miniature –

– Plug & Outlet: Rice Cooker + 2 Outlets
– Plug & Outlet: Hairdryer + 2 Outlets
– Plug & Outlet: Electric Kettle + 2 Outlets
– Plug & Outlet: Charger & Smartphone + 2 Outlets

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip Collection (S4)

กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip Collection (S4)
อุปกรณ์และช่องเสียบปลั๊ก 4 แบบพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)*
ขนาด: ประมาณ 4.4 cm. (Epoch) – Miniature –

กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองปลั๊กไฟ: Rice Cooker + 2 Power Outlets
– กาชาปองปลั๊กไฟ: Hairdryer + 2 Power Outlets
– กาชาปองปลั๊กไฟ: Electric Kettle + 2 Power Outlets
– กาชาปองปลั๊กไฟ: Charger & Smartphone + 2 Power Outlets

กาชาปอง Plug and Outlet Power Strip Collection (S4)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง