กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Kanahei Forever Friend

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Forever Friend
Kanahei Animals ครบเซ็ท 6 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Kitan Club)

– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals A
– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals B
– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals C
– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals D
– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals E
– Piske & Usagi เกาะแก้ว: Kanahei Animals F

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Kanahei Forever Friend

กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Kanahei Forever Friend
นก Piske & กระต่าย Usagi เกาะแก้ว ครบเซ็ท 6 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Kanahei Forever Friend จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว A
– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว B
– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว C
– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว D
– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว E
– กาชาปอง Piske & Usagi เกาะแก้ว Forever Friend Ver.: เกาะแก้ว F

กาชาปอง PUTITTO Piske & Usagi Kanahei Forever Friend

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม