กาชาปอง Rascal the Raccoon Capchara แรคคูนหัวไข่ท่ายืน

ส่งฟรี ลทบ.

180 ฿

กาชาปอง Rascal the Raccoon Standing
แรคคูนหัวไข่ Capchara ท่ายืน 1 ชิ้นพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 7 cm. (Bandai)

– แรคคูนหัวไข่ Rascal: Standing

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง Rascal the Raccoon Capchara แรคคูนหัวไข่ท่ายืน

กาชาปอง Rascal the Raccoon Capchara Standing
แรคคูนหัวไข่ท่ายืน 1 ชิ้นพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: สูงประมาณ 7 cm. (Bandai)

กาชาปอง Rascal the Raccoon Capchara แรคคูนหัวไข่ท่ายืน: Standing

กาชาปอง Rascal the Raccoon Capchara แรคคูนหัวไข่ท่ายืน

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง