กาชาปอง Sailor Moon Desktop หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้ว,ตั้งโต๊ะ

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
2 out of 10

กาชาปอง Sailor Moon Desktop (Tuxedo Mask)
เซเลอร์มูน หน้ากากทักซิโด้ เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ
ครบเซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Bandai)

– เซเลอร์มูน Desktop: หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้ว
– เซเลอร์มูน Desktop: หน้ากากทักซิโด้ห้อยหัว
– เซเลอร์มูน Desktop: หน้ากากทักซิโด้พิงโทรศัพท์
– เซเลอร์มูน Desktop: หน้ากากทักซิโด้คาบกุหลาบ
– เซเลอร์มูน Desktop: หน้ากากทักซิโด้ย่อประคอง

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Sailor Moon Desktop หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้ว,ตั้งโต๊ะ

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
2 out of 10
ไม่มีกล่อง / ไม่มีบรรจุภัณฑ์

กาชาปอง Sailor Moon Desktop (Tuxedo Mask)
เซเลอร์มูน หน้ากากทักซิโด้ เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ
ครบเซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Bandai)

กาชาปอง Sailor Moon Desktop หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้วและตั้งโต๊ะจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเซเลอร์มูนหน้ากากทักซิโด้ Desktop: หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้ว
– กาชาปองเซเลอร์มูนหน้ากากทักซิโด้ Desktop: หน้ากากทักซิโด้ห้อยหัว
– กาชาปองเซเลอร์มูนหน้ากากทักซิโด้ Desktop: หน้ากากทักซิโด้พิงโทรศัพท์
– กาชาปองเซเลอร์มูนหน้ากากทักซิโด้ Desktop: หน้ากากทักซิโด้คาบกุหลาบ
– กาชาปองเซเลอร์มูนหน้ากากทักซิโด้ Desktop: หน้ากากทักซิโด้ย่อประคอง

Note:
สภาพสินค้า=ยังไม่แกะซีล สภาพเก่าตามกาลเวลา

กาชาปอง Sailor Moon Desktop หน้ากากทักซิโด้เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง