กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing น้องหมายืนฉี่

กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing
ชิบะ อาคิตะ ยืนฉี่ ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (Qualia)

– น้องหมายืนฉี่: Shibainu (Yellow urine)
– น้องหมายืนฉี่: Shibainu (Blue urine)
– น้องหมายืนฉี่: Akitainu (Yellow urine)
– น้องหมายืนฉี่: Akitainu (Blue urine)
– น้องหมายืนฉี่: Kuroshiba (Yellow urine)
– น้องหมายืนฉี่: Kuroshiba (Blue urine)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing น้องหมายืนฉี่

กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing
น้องหมาชิบะ อาคิตะ ยืนฉี่ ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (Qualia)

กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing น้องหมายืนฉี่จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Shibainu ฉี่เหลือง (Yellow urine)
– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Shibainu ฉี่ฟ้า (Blue urine)
– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Akitainu ฉี่เหลือง (Yellow urine)
– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Akitainu ฉี่ฟ้า (Blue urine)
– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Kuroshiba ฉี่เหลือง (Yellow urine)
– กาชาปองน้องหมา Shibainu & Akitainu ยืนฉี่: Kuroshiba ฉี่ฟ้า (Blue urine)

กาชาปอง Shibainu & Akitainu Dog Peeing น้องหมาฉี่

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง