กาชาปอง Shigechi Harvest PUTITTO JoJo’s Bizarre Adventure

กาชาปอง Shigechi & Harvest PUTITTO
Shigekiyo Yangu JoJo’s Bizarre Adventure
ชิเงจี้และฮาร์เวสท์เกาะแก้ว ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Kitan Club)

– Harvest PUTITTO: Sitting
– Harvest PUTITTO: Upside down
– Harvest PUTITTO: Hook up
– Harvest PUTITTO: One hand
– Shigechi PUTITTO: Shigekiyo Yangu

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Shigechi Harvest PUTITTO JoJo’s Bizarre Adventure

กาชาปอง Shigechi & Harvest PUTITTO
Shigekiyo Yangu JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ
ชิเงจี้และสแตนด์ฮาร์เวสท์เกาะแก้ว ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Shigechi & Harvest PUTITTO JoJo’s Bizarre Adventure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโจโจ้เกาะแก้ว Shigechi & Harvest PUTITTO: Harvest Sitting
– กาชาปองโจโจ้เกาะแก้ว Shigechi & Harvest PUTITTO: Harvest Upside down
– กาชาปองโจโจ้เกาะแก้ว Shigechi & Harvest PUTITTO: Harvest Hook up
– กาชาปองโจโจ้เกาะแก้ว Shigechi & Harvest PUTITTO: Harvest One hand
– กาชาปองโจโจ้เกาะแก้ว Shigechi & Harvest PUTITTO: Shigekiyo Yangu

กาชาปอง Shigechi & Harvest PUTITTO JoJo's Bizarre Adventure

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง