กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture รวมแมวแปลกในท่านั่ง

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture
แมวแปลกในท่านั่ง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2-4.5 cm. (Kitan Club)

– Strange Cat Sitting: Bipedal Cat
– Strange Cat Sitting: Strong Cat
– Strange Cat Sitting: Mask Cat
– Strange Cat Sitting: Bread Cat
– Strange Cat Sitting: Long Cat

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture รวมแมวแปลกในท่านั่ง

กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture Collection
กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2-4.5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง Strange Sitting Cat: Bipedal Cat
– กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง Strange Sitting Cat: Strong Cat
– กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง Strange Sitting Cat: Mask Cat
– กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง Strange Sitting Cat: Bread Cat
– กาชาปองแมวแปลกในท่านั่ง Strange Sitting Cat: Long Cat

กาชาปอง Strange Cat Sitting Miniture รวมแมวแปลกในท่านั่ง

ภาพตัวอย่าง