กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure
โมอายยืดเหยียด ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-6 cm. (Qualia)

– Moai: Shoulder Stretch
– Moai: Bridge Stretch
– Moai: Hip Joint Stretch
– Moai: Stretch Out
– Moai: Deep Stretch
– Moai: Leg & Thigh Stretch

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure Collection

กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure Collection
กาชาปองโมอายยืดเหยียด ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-6 cm. (Qualia) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Shoulder Stretch
– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Bridge Stretch
– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Hip Joint Stretch
– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Stretch Out
– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Deep Stretch
– กาชาปองโมอายยืดเหยียด Stretching Moai v.2: Leg & Thigh Stretch

กาชาปอง Stretching Moai v.2 Figure Collection

ภาพตัวอย่าง