กาชาปอง Takaoki Tajima Artwork Sculpture Figure

ส่งฟรี ลทบ.

1,480 ฿

กาชาปอง Takaoki Tajima Artwork Sculpture Figure
งานปั้น ทากาโอกิ ทาจิม่า ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 6-7.5 cm. (SO-TA) / วัสดุ: PVC

– Takaoki Tajima Sculpture: God Stand Still
– Takaoki Tajima Sculpture: God Faraway Look
– Takaoki Tajima Sculpture: Squid Pieta
– Takaoki Tajima Sculpture: Squid Salome

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Takaoki Tajima Artwork Sculpture Figure

กาชาปอง Takaoki Tajima Artwork Sculpture Figure Collection
กาชาปองรูปปั้นงานอาร์ต ทากาโอกิ ทาจิม่า ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 6-7.5 cm. (SO-TA) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Takaoki Tajima Sculpture Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองรูปปั้นงานอาร์ต Takaoki Tajima’s Sculpture: God Stand Still
– กาชาปองรูปปั้นงานอาร์ต Takaoki Tajima’s Sculpture: God Faraway Look
– กาชาปองรูปปั้นงานอาร์ต Takaoki Tajima’s Sculpture: Squid Pieta
– กาชาปองรูปปั้นงานอาร์ต Takaoki Tajima’s Sculpture: Squid Salome

กาชาปอง Takaoki Tajima Artwork Sculpture Figure