กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable Public Outdoor

ส่งฟรี ลทบ.

680 ฿

กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable
ห้องน้ำสาธารณะ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7.3 cm. (Tarlin)

– Temporary Toilet: Western (Men)
– Temporary Toilet: Western (Women)
– Temporary Toilet: Japanese (Men)
– Temporary Toilet: Japanese (Women)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable Public Outdoor

กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable Public Outdoor
กาชาปองห้องน้ำสาธารณะ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7.3 cm. (Tarlin) / วัสดุ: ABS

กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable Public Outdoor จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองห้องน้ำสาธารณะ Temporary Toilet: Western Style (Men)
– กาชาปองห้องน้ำสาธารณะ Temporary Toilet: Western Style (Women)
– กาชาปองห้องน้ำสาธารณะ Temporary Toilet: Japanese Style (Men)
– กาชาปองห้องน้ำสาธารณะ Temporary Toilet: Japanese Style (Women)

กาชาปอง Temporary Toilet v.3 Portable Public Outdoor