กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain Collection

Pre Order
ส่งฟรี EMS

กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain
~ Nature Techni colour MONO PLUS ~
กบต้นไม้ ครบเซ็ท 16 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2-4.5 cm. (Ikimon)

– Magnet: Green color
– Magnet: Dark green on green
– Magnet: Black on green gray
– Magnet: Dark brown on brown
– Magnet: White
– Magnet: Eyelid Closure
– Magnet: Xanthophore deficient
– Magnet: Albino

– Ball Chain: Green color
– Ball Chain: Dark green on green
– Ball Chain: Black on green gray
– Ball Chain: Dark brown on brown
– Ball Chain: White
– Ball Chain: Eyelid Closure
– Ball Chain: Xanthophore deficient
– Ball Chain: Albino

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain Collection

กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain Collection
~ Nature Techni colour MONO PLUS Ikimon ~
กาชาปองกบต้นไม้แม่เหล็ก/ห้อยไข่ปลา ครบเซ็ท 16 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2-4.5 cm. (Ikimon) / วัสดุ: PVC, Iron, Brass, Paper

กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Green color
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Dark green on green
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Black on green gray
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Dark brown on brown
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: White
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Eyelid Closure
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Xanthophore deficient
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Magnet: Albino

– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Green color
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Dark green on green
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Black on green gray
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Dark brown on brown
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: White
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Eyelid Closure
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Xanthophore deficient
– กาชาปองกบต้นไม้ Tree Frog Ball Chain: Albino

กาชาปอง Tree Frog Magnet & Ball Chain Collection