กาชาปอง Umbrella & Umbrella Stand Miniature Collection

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Umbrella & Stand Miniature
ร่มจิ๋วพร้อมแท่นวาง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.8 cm. (EPOCH)

– Umbrella Collection: White
– Umbrella Collection: Red
– Umbrella Collection: Yellow
– Umbrella Collection: Blue
– Umbrella Collection: Green
– Umbrella Collection: Stand

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Umbrella & Umbrella Stand Miniature Collection

กาชาปอง Umbrella & Umbrella Stand Miniature Collection
กาชาปองร่มจิ๋วพร้อมแท่นวาง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.8 cm. (EPOCH) / วัสดุ: MABS, ABS

กาชาปอง Umbrella & Umbrella Stand Miniature Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Open & Close (White)
– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Open & Close (Red)
– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Open & Close (Yellow)
– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Open & Close (Blue)
– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Open & Close (Green)
– กาชาปองร่มจิ๋ว Umbrella Miniature Collection: Stand & 2 Close (White)

กาชาปอง Umbrella & Umbrella Stand Miniature Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง