กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย (Ushio Aotsuki)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย
Ushio Aotsuki 1 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปองล่าอสูรกาย: Ushio Aotsuki

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย (Ushio Aotsuki)

กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย
Ushio Aotsuki 1 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย: Ushio Aotsuki จากญี่ปุ่น

กาชาปอง Ushio to Tora ล่าอสูรกาย (Ushio Aotsuki)