Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo

ส่งฟรี ลทบ.

150 ฿

สภาพสินค้า
8 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Koei Mini Figure ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo
Series : Dynasty Warriors 5 (Shin Sangokumusou)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2010/11 (Koei)

Product Description

Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo

สภาพสินค้า
8 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึก แต่ยังไม่ใช้งาน สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Koei Mini Figure ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo
Series : Dynasty Warriors 5 (Shin Sangokumusou)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2010/11 (Koei)

Note:
สินค้าสภาพของสะสม (ตีเป็นมือ 2) / เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล (รอยเปิดไม่สวย)

Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo

Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo

Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo

Koei Dynasty Warriors 5 Mini Figure : ตั๋งโต๊ะ Dong Zhuo