โมเดล Godzilla vs Megaguirus SoftVinyl Theater Limited

ส่งฟรี EMS

1,980 ฿

สภาพสินค้า
 
7 out of 10
สภาพกล่อง
 
2 out of 10

Figure : โมเดล Godzilla vs Megaguirus
Theater Exclusive Soft Vinyl Figure
จากเรื่อง : Godzilla vs. Megaguirus
ขนาด : สูงประมาณ 17.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2000 (Bandai)

โมเดล Godzilla vs. Megaguirus
SoftVinyl Figure Theater Limited

Product Description

โมเดล Godzilla vs Megaguirus SoftVinyl Theater Limited

สภาพสินค้า
7 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึกใช้งานแล้ว ส่วนประกอบครบ สภาพดี
สภาพกล่อง
2 out of 10
ไม่มีกล่อง / ไม่มีบรรจุภัณฑ์

Figure : โมเดล Godzilla vs Megaguirus SoftVinyl
Theater Exclusive Soft Vinyl Figure
จากเรื่อง : Godzilla vs. Megaguirus
ขนาด : สูงประมาณ 17.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2000 (Bandai)

โมเดล Godzilla vs Megaguirus SoftVinyl Figure Theater Limited จากญี่ปุ่น
Note:
สินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ ตีสภาพเป็นของสะสม (มือ 2) ป้ายงอและมีรอยเลอะเล็กน้อย

โมเดล Godzilla vs. Megaguirus SoftVinyl Figure Theater Limited

โมเดล Godzilla vs. Megaguirus SoftVinyl Figure Theater Limited

โมเดล Godzilla vs. Megaguirus SoftVinyl Figure Theater Limited