โมเดล Ranking of Kings Ousama Ranking Figure

ส่งฟรี EMS

3,680 ฿

โมเดล Ranking of Kings Figure
อันดับพระราชา ครบเซ็ท 10 แบบพร้อมกล่อง
จากเรื่อง : Ousama Ranking
ความสูง : ประมาณ 5.6-9 cm.
ออกจำหน่าย : 2022/11 (F-Toys)

สีธรรมดา ครบเซ็ท 5 แบบ
———————-
– Color: Bojji & Kage A
– Color: Bojji & Kage B
– Color: Daida
– Color: Hilling
– Color: Bosse & Bojji

สีทอง ครบเซ็ท 5 แบบ
———————-
– Gold: Bojji & Kage A
– Gold: Bojji & Kage B
– Gold: Daida
– Gold: Hilling
– Gold: Bosse & Bojji

Product Description

โมเดล Ranking of Kings Ousama Ranking Figure

Figure : โมเดล Ranking of Kings Figure
อันดับพระราชา ครบเซ็ท 10 แบบพร้อมกล่อง (สี 5, ทอง 5)
จากเรื่อง : Ousama Ranking อันดับพระราชา
ความสูง : ประมาณ 5.6-9 cm.
ออกจำหน่าย : 2022/11 (F-Toys)

โมเดล Ranking of Kings Ousama Ranking Figure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

Full Color ครบเซ็ท 5 แบบ (สีธรรมดา)
———————-
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bojji & Kage A
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bojji & Kage B
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Daida
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Hilling
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bosse & Bojji

Gold Color ครบเซ็ท 5 แบบ (สีทอง)
———————-
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bojji & Kage A
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bojji & Kage B
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Daida
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Hilling
– โมเดล Ousama Ranking อันดับพระราชา: Bosse & Bojji

โมเดล Ranking of Kings Ousama Ranking Figure