โมเดล Super Mini-Pla – Beast King GoLion (Voltron) lot JP

ส่งฟรี EMS

Figure : Super Mini-Pla Beast King GoLion lot JP
โกไลอ้อนแบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model)
จากเรื่อง : Beast King GoLion (Voltron) โกไลอ้อน
ขนาด : ความสูงประมาณ 18 cm. (robot form)
ออกจำหน่าย : 2018/08 (Bandai)

– Super Mini-Pla GoLion (Voltron): Black lion
– Super Mini-Pla GoLion (Voltron): Red lion
– Super Mini-Pla GoLion (Voltron): Green lion
– Super Mini-Pla GoLion (Voltron): Blue lion
– Super Mini-Pla GoLion (Voltron): Yellow lion

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Super Mini-Pla – Beast King GoLion (Voltron) lot JP

Figure : โมเดล Super Mini-Pla – Beast King GoLion (Voltron) lot JP
โกไลอ้อน 5 ตัวแบบแผงต่อประกอบ (Plastic Model) ครบชุด
จากเรื่อง : Beast King GoLion (Voltron) โกไลอ้อน
ขนาด : ความสูงประมาณ 18 cm. (robot form)
ออกจำหน่าย : 2018/08 (Bandai)

โมเดล Super Mini-Pla – Beast King GoLion (Voltron) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดลโกไลอ้อน Beast King GoLion (Voltron) Super Mini-Pla: Black lion
– โมเดลโกไลอ้อน Beast King GoLion (Voltron) Super Mini-Pla: Red lion
– โมเดลโกไลอ้อน Beast King GoLion (Voltron) Super Mini-Pla: Green lion
– โมเดลโกไลอ้อน Beast King GoLion (Voltron) Super Mini-Pla: Blue lion
– โมเดลโกไลอ้อน Beast King GoLion (Voltron) Super Mini-Pla: Yellow lion

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบ ชิ้นงานมีสีสำเร็จมาแล้ว

โมเดล Super Mini-Pla - Beast King GoLion (Voltron) lot JP

โมเดล Super Mini-Pla - Beast King GoLion (Voltron) lot JP

โมเดล Super Mini-Pla - Beast King GoLion (Voltron) lot JP

โมเดล Super Mini-Pla - Beast King GoLion (Voltron) lot JP