Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

ส่งฟรี EMS

2,280 ฿

Figure : Shiraki Meiko ท่านรองประธาน (COOL Ver.)
จากเรื่อง : Prison School (Kangoku Gakuen)
ขนาด : ความสูงประมาณ 13 cm (โมเดลทับถ้วยบะหมี่)
ออกจำหน่าย : 2016/02 (FuRyu)

Product Description

Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

Figure : Shiraki Meiko ท่านรองประธาน (COOL Ver.)
จากเรื่อง : Prison School (Kangoku Gakuen)
ขนาด : ความสูงประมาณ 13 cm (โมเดลทับถ้วยบะหมี่)
ออกจำหน่าย : 2016/02 (FuRyu)

โมเดล Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.) จากญี่ปุ่น

Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

Prison School : ท่านรองประธาน Shiraki Meiko (COOL Ver.)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง