S.H.Figuarts Mario Play SET โมเดลมาริโอ้ + ชุดอุปกรณ์ A, B

Sale!
ส่งฟรี EMS

Figure : S.H.Figuarts Super Mario SET โมเดลมาริโอ้
และ S.H.Figuarts Super Mario ชุดอุปกรณ์ A, B
จากเรื่อง : Super Mario Brothers
ความสูง : ตัวโมเดลมาริโอ้สูงประมาณ 10cm
ออกจำหน่าย : 2014/05 (BANDAI)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

S.H.Figuarts Mario Play SET โมเดลมาริโอ้ + ชุดอุปกรณ์ A, B

Figure : S.H.Figuarts Super Mario SET โมเดลมาริโอ้ และ S.H.Figuarts Super Mario ชุดอุปกรณ์ A, B
จากเรื่อง : Super Mario Brothers
ความสูง : ตัวโมเดลมาริโอ้สูงประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2014/05 (BANDAI)

[threecol_one]
S.H.Figuarts Super Mario
ประกอบด้วย:
-โมเดลมาริโอ้ จัดท่าขยับแขนขาได้
-เห็ดเพิ่มพลัง
-บล็อคเครื่องหมายคำถาม
-เหร๊ยญ
-ฐานตั้งเหรียญ
[/threecol_one][threecol_one]
Mario Play Set A
ประกอบด้วย:
-บล็อคเครื่องหมายคำถาม
-บล็อคอิฐ x 2
-Goomba (หอย)
-เหร๊ยญ
-ฐานตั้งเหรียญ x 2 แบบ
-ฐานตั้งบล็อค
-ฐานเรียงบล็อคให้ติดกัน
-ฐาน
-เสาแกน
-เสาแกนแบบดัดได้ (ไว้ติดหลังตัวมาริโอ้)
[/threecol_one][threecol_one_last]
Mario Play Set B
ประกอบด้วย:
-ท่อแบบยาว
-ท่อแบบสั้น
-Goomba (หอย)
-เหร๊ยญ
-ฐานตั้งเหรียญ x 2 แบบ
-กระดองเต่าเขียว
-มือจับกระดองเต่าเขียว (ซ้าย, ขวา)
-แกนจับกระดองเต่าเขียว
[/threecol_one_last]

S.H.Figuarts Mario Play SET โมเดลมาริโอ้+อุปกรณ์ครบชุด A, B

S.H.Figuarts Super Mario

S.H.Figuarts Super Mario Play Set A

S.H.Figuarts Super Mario Play Set B

ภาพตัวอย่าง

S.H.Figuarts Mario โมเดลมาริโอ้แบบจัดท่าขยับแขนขาได้