โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (กีกี้)

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์ (กีกี้)
SHODO Kamen Rider VS II (Shocker Combatman)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Bandai)

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Shocker Combatman (กีกี้)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (กีกี้)

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์ (กีกี้)
SHODO Kamen Rider VS II (Shocker Combatman)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Shocker Combatman (กีกี้)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (Shocker)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (Shocker)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (Shocker)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS II (Shocker)