โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS 1 ตัว (Kamen Rider V3)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2015/09 (Bandai)

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Kamen Rider V3

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS 1 ตัว (Kamen Rider V3)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2015/09 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Kamen Rider V3

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS (Kamen Rider V3)