Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Sale!
ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : Fuka Ayase T-shirt Ver. Limited Edition
จากเรื่อง : Yotsuba&! โยทสึบะหนูเด๋อจอมป่วน!
ความสูง : ประมาณ 18.5 cm
ออกจำหน่าย : 2009/07 (Kaiyodo)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)
จากเรื่อง : Yotsuba&! โยทสึบะหนูเด๋อจอมป่วน!
ความสูง : ประมาณ 18.5 cm
ออกจำหน่าย : 2009/07 (Kaiyodo)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition) จากญี่ปุ่น
Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องมีฝุ่นภายใน เก่าเหลืองบ้างตามกาลเวลา

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)

Yotsuba&! Fuka Ayase T-shirt Ver. 7-Eleven (Limited Edition)