Youkai Watch 06 : โคมะจิโร่ Komajiro Plastic Model

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Komajiro (Plastic Model) แบบแผงต่อประกอบ
จากเรื่อง : Youkai Watch
ความสูง : ประมาณ 9 cm
ออกจำหน่าย : 2014/07 (Bandai)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Youkai Watch 06 : โคมะจิโร่ Komajiro Plastic Model

Figure : Komajiro (Plastic Model) แบบแผงต่อประกอบ
จากเรื่อง : Youkai Watch
ความสูง : ประมาณ 9 cm
ออกจำหน่าย : 2014/07 (Bandai)

jibanyan-3

 

jibanyan-2.2