กาชาปอง จำลองหุ่นยนต์ Robi (Takara Tomy)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง จำลองหุ่นยนต์ Robi (Takara Tomy)
ครบเซ็ท 3 ตัวพร้อมใบปิด / ขนาด: ประมาณ 8 cm.

– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ A ขยับหัว
– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ B ขยับแขน
– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ C ขยับขา

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง จำลองหุ่นยนต์ Robi (Takara Tomy)

กาชาปอง จำลองหุ่นยนต์ Robi (Takara Tomy)
ครบเซ็ท 3 ตัวพร้อมใบปิด / ขนาด: ประมาณ 8 cm.

– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ A ขยับหัว
– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ B ขยับแขน
– จำลองหุ่นยนต์ Robi แบบ C ขยับขา

กาชาปอง จำลองหุ่นยนต์ Robi (Takara Tomy)