กาชาปอง Perman พวงกุญแจปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก มีสายห้อย

กาชาปอง Perman พวงกุญแจปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก
Perman Swing สายห้อย ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปอง Perman ปาร์แมนเบอร์ 1
– กาชาปอง Perman ปาร์แมนเบอร์ 2
– กาชาปอง Perman ปาร์แมนเบอร์ 3
– กาชาปอง Perman ปาร์แมนเบอร์ 4
– กาชาปอง หุ่นก็อปปี้ Copy Robot

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Perman พวงกุญแจปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก มีสายห้อย

กาชาปอง Perman พวงกุญแจปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก
Perman Swing สายห้อย ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Perman พวงกุญแจปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก มีสายห้อยจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก Perman Swing: ปาร์แมนเบอร์ 1
– กาชาปองปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก Perman Swing: ปาร์แมนเบอร์ 2
– กาชาปองปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก Perman Swing: ปาร์แมนเบอร์ 3
– กาชาปองปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก Perman Swing: ปาร์แมนเบอร์ 4
– กาชาปองปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก Perman Swing: หุ่นก็อปปี้ Copy Robot

Note:
** เนื้องานอาจจะมีบางส่วนไม่เรียบร้อยบ้างอันเนื่องมาจากโรงงานผู้ผลิต **

กาชาปอง Perman ปาร์แมนตัวส่ายดุ๊กดิ๊ก มีสายห้อย